Orang Buton Punya

Komentar Para Pembaca Akan Sangat Membantu Dalam Memperkaya Khasanah Blog Ini

SYEIKH ABDUL WAHID AL-JUHURI MENGISLAMKAN BUTON

Posted by orangbuton pada 22 Oktober 2008

Oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah

PULAU BUTON yang terletak di sebelah tenggara tanah besar Pulau Celebes atau namanya sekarang, Sulawesi, pada zaman dahulu pernah mempunyai kerajaan sendiri. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit lagi. Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, menyebut nama Pulau Buton.

Empu Prapanca juga menyebut nama Pulau Buton di dalam bukunya, Negara Kartagama. Sejarah yang umum diketahui orang, bahawa Kerajaan Bone di tanah besar Sulawesi lebih dulu menerima agama Islam yang dibawa oleh Datuk Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau sekitar tahun 1605 M. Sebenarnya Sayid Jamaluddin al-Kubra lebih dulu sampai di Pulau Buton, iaitu pada tahun 815 H/1412 M. Ulama tersebut diundang oleh Raja Mulae Sangia i-Gola dan baginda langsung memeluk agama Islam. Lebih kurang seratus tahun kemudian, dilanjutkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang dikatakan datang dari Johor. Beliau berhasil mengislamkan Raja Buton yang ke-6 sekitar tahun 948 H/ 1538 M.
Riwayat lain mengatakan tahun 1564 M. Walau bagaimana pun masih banyak pertikaian pendapat mengenai tahun kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton. Oleh itu dalam artikel ini dirasakan perlu dikemukakan beberapa perbandingan. Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al- Fathani, diriwayatkan bahawa di Callasusung (Kalensusu), salah sebuah daerah kekuasaan Kerajaan Buton, didapati semua penduduknya beragama Islam.

Selain pendapat yang menyebut bahawa Islam datang di Buton berasal dari Johor, ada pula pendapat yang menyebut bahawa Islam datang di Buton berasal dari Ternate. Dipercayai orang-orang Melayu dari pelbagai daerah telah lama sampai di Pulau Buton. Mengenainya dapat dibuktikan bahawa walau pun bahasa yang digunakan dalam Kerajaan Buton ialah bahasa Wolio, namun dalam masa yang sama digunakan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang dipakai di Melaka, Johor dan Patani. Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton, sebaliknya orang-orang Buton pula termasuk kaum yang pandai belayar seperti orang Bugis juga.
Orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok dunia Melayu dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya boleh menampung lima orang, sehingga perahu besar yang boleh memuat barang sekitar 150 tan.

Raja Buton Masuk Islam

Kerajaan Buton secara rasminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, iaitu Timbang Timbangan atau Lakilapotan atau Halu Oleo. Bagindalah yang diislamkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang datang dari Johor. Menurut beberapa riwayat bahawa Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani sebelum sampai di Buton pernah tinggal di Johor. Selanjutnya bersama isterinya pindah ke Adonara (Nusa Tenggara Timur). Kemudian beliau sekeluarga berhijrah pula ke Pulau Batu Gatas yang termasuk dalam pemerintahan Buton.

Di Pulau Batu Gatas, Buton, Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju Pasai (Aceh). Imam Pasai menganjurkan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani pergi ke Pulau Buton, menghadap Raja Buton. Syeikh Abdul Wahid setuju dengan anjuran yang baik itu. Setelah Raja Buton memeluk Islam, Baginda langsung ditabalkan menjadi Sultan Buton oleh Syeikh Abdul Wahid pada tahun 948 H/1538 M.
Walau bagaimanapun. Mengenai tahun tersebut, masih dipertikaikan kerana daripada sumber yang lain disebutkan bahawa Syeikh Abdul Wahid merantau dari Patani-Johor ke Buton pada tahun 1564 M. Sultan Halu Oleo dianggap sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, bergelar Sultan atau Ulil Amri dan menggunakan gelar yang khusus iaitu Sultan Qaimuddin. Maksud perkataan ini ialah Kuasa Pendiri Agama Islam.

Dalam riwayat yang lain menyebut bahawa yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam, bukan Syeikh Abdul Wahid tetapi guru beliau yang sengaja didatangkan dari Patani. Raja Halu Oleo setelah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, dinamakan Sultan Murhum.

Ketika diadakan Simposium Pernaskahan Nusantara Internasional IV, 18 – 20 Julai 2000 di Pekan Baru, Riau, salah satu kertas kerja membicarakan beberapa aspek tentang Buton, yang dibentang oleh La Niampe, yang berasal dari Buton. Hasil wawancara saya kepadanya adalah sebagai berikut:

1. Syeikh Abdul Wahid Pertama kali sampai ke Buton pada tahun 933H/1526M

2. Syeikh Abdul Wahid sampai ke Buton kali kedua pada tahun 948 H/1541 M.

3. Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua di Buton pada tahun 948 H/1541 M bersama guru beliau yang bergelar Imam Fathani. Ketika itulah terjadi pengislaman beramai-ramai dalam lingkungan Istana Kesultanan Buton dan sekali gus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton pertama.

Maklumat lain, kertas kerja Susanto Zuhdi berjudul Kabanti Kanturuna Mohelana Sebagai Sumber Sejarah Buton, menyebut bahawa Sultan Murhum, Sultan Buton yang pertama memerintah dalam lingkungan tahun 1491 M – 1537 M. Menurut Maia Papara Putra dalam bukunya, Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki Dalam Lembaga Kitabullah, bahawa “Kesultanan Buton menegakkan syariat Islam ialah tahun 1538 Miladiyah.
Jika kita bandingkan tahun yang saya sebutkan (1564 M), dengan tahun yang disebutkan oleh La Niampe (948 H/1541 M) dan tahun yang disebutkan oleh Susanto Zuhdi (1537 M), bererti dalam tahun 948 H/1541 M dan tahun 1564 M, Sultan Murhum tidak menjadi Sultan Buton lagi kerana masa beliau telah berakhir pada tahun 1537 M. Setelah meninjau pelbagai aspek, nampaknya kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton dua kali (tahun 933 H/1526 M dan tahun 948 H/1541 M) yang diberikan oleh La Niampe adalah lebih meyakinkan.

Yang menarik pula untuk dibahas ialah keterangan La Niampe yang menyebut bahawa “Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton pada tahun 948 H/1541 M itu bersama Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton, sekali gus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama”. Apa sebab Sultan Buton yang pertama itu dilantik/dinobatkan oleh Imam Fathani ? Dan apa pula sebabnya sehingga Sultan Buton yang pertama itu bernama Sultan Murhum, sedangkan di Patani terdapat satu kampung bernama Kampung Parit Murhum.

Kampung Parit Murhum berdekatan dengan Kerisik, iaitu pusat seluruh aktiviti Kesultanan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu. Semua yang tersebut itu sukar untuk dijawab. Apakah semuanya ini secara kebetulan saja atau pun memang telah terjalin sejarah antara Patani dan Buton sejak lama, yang memang belum diketahui oleh para penyelidik.
Namun walau bagaimanapun jauh sebelum ini telah ada orang yang menulis bahawa ada hubungan antara Patani dengan Ternate. Dan cukup terkenal legenda bahawa orang Buton sembahyang Jumaat di Ternate.

Jika kita bandingkan dengan semua sistem pemerintahan, sama ada yang bercorak Islam mahu pun sekular, terdapat perbezaan yang sangat ketara dengan pemerintahan Islam Buton. Kerajaan Islam Buton berdasarkan Martabat Tujuh. Daripada kenyataan ini dapat diambil kesimpulan bahawa kerajaan Islam Buton lebih mengutamakan ajaran tasawuf daripada ajaran yang bercorak zahiri. Walau bagaimanapun ajaran syariat tidak diabaikan.

Semua perundangan ditulis dalam bahasa Walio menggunakan huruf Arab, yang dinamakan Buru Wolio seperti kerajaan-kerajaan Melayu menggunakan bahasa Melayu tulisan Melayu/Jawi. Huruf dan bahasa tersebut selain digunakan untuk perundangan, juga digunakan dalam penulisan salasilah kesultanan, naskhah-naskhah dan lain-lain. Tulisan tersebut mulai tidak berfungsi lagi menjelang kemerdekaan Indonesia 1945.

Peninggalan Sejarah

Beberapa orang peneliti sejarah yang berasal dari Buton menyebut bahawa sampai sekarang masih terdapat beberapa peninggalan Syeikh Abdul Wahid di kerajaan Buton, di antaranya yang dinamakan Benteng Kraton, iaitu benteng pertahanan yang mengelilingi istana sultan dengan pelbagai alat kelengkapannya. Terdapat juga dua buah masjid tua. Satu terletak di Walio, iaitu asal pusat kerajaan Islam Buton.

Menurut riwayat yang mutawatir, bahawa Masjid di Walio itu didirikan oleh Syeikh Abdul Wahid ketika beliau mula-mula menginjakkan kakinya di Pulau Buton. Walau bagaimanapun menurut riwayat, masjid tersebut telah mengalami tiga kali pemugaran (perubahan reka bentuk). Pemugaran terakhir pada zaman pemerintahan Sultan La Ode Abdul Hamid, iaitu Sultan Buton ke-37, yang memerintah tahun 1927 M sampai tahun 1935 M.

Masjid kedua terletak di Desa Liatogo, Pulau Wangi-Wangi sebelah tenggara Pulau Buton yang didirikan pada masa sultan pertama. Di masjid ini terdapat sebuah batu yang dinamakan Batupoaro. Menurut riwayat di atas batu itulah tempat Syeikh Abdul Wahid berkhalwat melakukan ibadah, dan di sanalah beliau menghilangkan diri, tiada diketahui ke mana perginya selepas itu.

Batupoaro sampai sekarang dianggap tempat keramat bagi sebahagian masyarakat Buton, mereka datang ke batu tersebut untuk membayar nazar, berdoa agar mendapat berkat melalui keramat Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani, yang telah berhasil mengislamkan sultan dan rakyat Buton.

Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani selain meninggalkan kesan sejarah dalam bentuk fizikal (masjid), juga mencetuskan pemikiran (mental) yang termaktub dalam beberapa manuskrip. Hasil pemikiran Wali Allah yang berasal dari Johor-Patani itu, menjadi pegangan dalam kesultanan Islam Buton.

Di antara pemikiran itu ialah: “Biarlah harta musnah asalkan keselamatan diri. Biarlah diri musnah asalkan keselamatan negeri. Biarlah negeri musnah asalkan keselamatan agama Islam.” Untuk mengabadikan nama Halu Oleo, sekarang terdapat sebuah perguruan tinggi negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara yang menggunakan nama tersebut. mengabadikan nama Halu Oleo bererti juga mengabadikan nama Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani kerana kedua-dua nama itu tidak akan terpisahkan dalam pengetahuan sejarah.

Penulisan

Syeikh Abdul Wahid disebut juga Haji Abdul Wahid, dipercayai menghasilkan sebuah karya berjudul Bayanut Tauhid yang merupakan akidah menurut pemahaman secara sufi Islami. Dalam pengembaraannya bermula dari Patani singgah di Kepulauan Siantan, menetap di Johor dan selanjutnya ke Pulau Buton, dipercayai karya judul yang tersebut beliau tulis sewaktu beliau berada di Pulau Siantan, Kepulauan Riau. Selanjutnya Bayanut Tauhid disyarahkan oleh ulama Siantan yang diberi judul Bayanusy Syirik. Sama ada matan mahu pun syarah termasuk karya yang mendalam dalam bidang tauhid dan tasawuf.

Iklan

33 Tanggapan to “SYEIKH ABDUL WAHID AL-JUHURI MENGISLAMKAN BUTON”

 1. Oellaode said

  Saya pernah dengar sejarah bahwa Imam Fathani tidak berasal dari Pattani dan bukan guru dari Syeikh abd Wahid melainkan saudara misannya. Setelah dari buton, Imam Fathani menuju ke Tanah Sunda dan mempunyai seorang murid di sana. Terus beliau menuju Tanah Minang dan bertemu dengan DAtu Ri BAndang dan Datu Ri Tiro. Kedua Datu ini di kenal sebagai ulama yang mengislamkan tanah sulawesi bagian selatan sehingga orang Buton selalu menganggap bahwa Tanah Buton lebih dulu memeluk islam dari daerah sulawesi bag. selatan. Kemudian bersama Syeikh Abd Wahid kembali lagi ke buton . Cuma Beliau menetap di sekitar Badia hingga wafat tanpa diketahui oleh masyarakat.

  Meski tidak tertulis, saya lebih mempercayai versi ini. Sudah jamak kalau sejarah tertulis tidak selamanya benar. Apalagi yang tertulis yang terjamin kebenarannya cuma AlQur’an. Wallahu Alam.

 2. Syahran La Pandewa said

  Saya pernah dengar cerita Kakek saya bahwa pertama kali Islam masuk ke pulau Buton adalah di desa Burangasi dan masyarakat burangasilah yang menerima dan memeluk ajaran islam pertama kalinya. kemudian hal ini di dengar oleh pihak kerajaan buton dan akhirnya pihak kerajaan pun menerima dan memeluk Islam serta raja Buton mengajak semua rakyatnya untuk memeluk islam.

  mohon konfirmasi mengenai cerita ini…
  dan bagaimana kaitannya dengan Benteng yang ada di desa Burangasi dan di Kaindea ?

 3. haris said

  ikut saja : seng penting ajarannya dipulau buton yang ada manfaat sekarang

 4. La Ode Ali Ahmadi said

  Sumbangan Tulisan… Silahkan di terbitkan.

  MAKNA SIMBOLIS PADA ISTANA MALIGE BUTON

  Oleh,
  La Ode Ali Ahmadi
  (Staf Arkeologi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara)

  otensi Kebudayaan di Sulawesi Tenggara memang tiada duanya, namun pada kesempatan ini, opini yang bernuansa penelitian ini, hanya dibatasi pada makna simbolis Istana Malige di Buton.
  Peninggalan dari Peradaban Buton masa lampau, sungguh memukau dan beraneka ragam. Tidak mengherankan jika banyak orang berkeinginan untuk mengenal Buton lebih dekat, baik secara harfiah, ilmu pengetahuan, pemerintahan, politik dll, hingga pada kebutuhan bathin seseorang yang dalam rangka proses kehidupannya, ingin mendalami dan mempelajari ilmu tauhid dan agama Islam tarekat yang terkenal itu…?. Dan sebaliknya banyak pula orang, kelompok, bangsa dan sindrom yang sengaja ingin menghancurkan serta memfitnah Buton sekaligus membunuh karakter manusianya…? Hem……
  Daerah seribu pulau, seribu benteng dan istilah seribu lainnya, adalah julukan Pulau Buton yang secara geografis terletak pada garis lintang dari utara ke selatan antara 20⁰30’ – 125⁰ Bujur Timur, merupakan kawasan timur jazirah tenggara Pulau Celebes/Sulawesi.
  Menurut referensi serta pengakuan sejarah dari berbagai sumber, Kerajaan/Kesultanan Buton merupakan wilayah otonom dan merupakan kawasan mandiri yang memiliki keistimewaan tersendiri. Karakter budaya dan pola pikir dari masyarakatnya yang cerdas, inovatif serta mampu bertahan adalah dasar mengapa mereka pandai berdiplomasi, berwatak keras, dan cerdik sehingga jangan diherankan apalagi sampai dipolemikkan bahwa; “Di masa lalu, Kerajaan/Kesultanan Buton, tidak pernah tunduk dan dikuasai, apalagi terjajah oleh bangsa manapun di dunia dan kerajaan lain di nusantara”. Jika dikatakan kerjasama/hegemoni dengan bangsa atau kerajaan lain, Buton melakukannya, karena memang tipe kerajaan ini terbuka pada siapapun dan kebersahajaannya yang selalu ingin bersahabat, menolong dan bermitra dalam berbagai bidang adalah keutamaan dan kewajiban kerajaan, demi menciptakan kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya.
  Ibarat prasasti dan goresan profil pada candi-candi di Jawa, yang mengkisahkan berbagai hal dan peristiwa, sesuai yang tertuang dalam babad tanah jawi, Buton pun memiliki kisah yang tak kalah menariknya. Eksistensi dari nilai-nilai serta kearifan budaya dan peradaban Buton masa lalu, masih dapat disaksikan pada persebaran lambang/simbol maupun rangkaian ragam hias di berbagai pelosok kadie/kerajaan-kerajaan kecil yang mengakui keberadaan Kerajaan/Kesultanan Buton. Wilayah 72 (tujuhpuluh dua) kadie terletak di seluruh kepulauan dan daratan Buton. Kini kadie menjadi referensi dan oleh parah ahli arkeologi; wilayah kadie dikategorikan sebagai situs pemukiman sekaligus sebagai bukti konkrit bahwa Buton masa lalu memang Raya dan Jaya.
  Seluruh lambang atau simbol yang dimaksud, melekat cantik di berbagai benda/artefak peninggalan Kerajaan/Kesultanan Buton. Salah satu benda yang kaya akan makna simbolis baik konstruktif maupun dekoratif itu adalah Kamali/Istana Malige.
  Kamali/Istana Malige (berarti pula Mahligai) adalah salah satu dari peninggalan arsitektur tradisional Buton, dapatlah dikatakan sebagai hasil dan kekayaan dari proses budaya (cultural process). Dalam hal ini Kamali/Istana Malige merupakan sebuah artefak yang keberadaannya dapat mengungkap berbagai sistem kehidupan masyarakat pendukungnya, baik itu mengenai sistim sosial maupun kepercayaan (religi) yang masih bertahan hingga sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, fungsi dan makna simbolis pada bangunan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat secara keseluruhan tentang konsep tasawuf, yang menganggap bahwa pemilik kamali/istana Malige, dalam hal ini Sultan adalah replikasi dari wajah Tuhan (Allah) yang wujudnya dianalogikan dalam bentuk arsitektur rumahnya (istananya) baik yang bersifat konstruksi maupun dekorasi. Bentuk lantai dan atapnya yang bersusun menunjukkan kebesaran dan keagungan Sultan. Bentuk tersebut juga menggambarkan fungsi Sultan sebagai pimpinan agama, pimpinan kesultanan serta pengayom dan pelindung rakyat. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh beberapa ahli tafsir/hadist yang mengarah pada sabda Nabi Muhammad, SAW yang termuat dalam tafsir Kanzil-Umal. Hadist ini mempertegas tentang fungsi dan tanggung jawab Sultan sebagai amiril mu’minin.
  Istana Malige, kamali dan atau rumah masyarakat biasa di Buton pada dasarnya adalah sama sebab berasal dari satu konstruksi yang sama yang disebut banuwa tada. Di katakan istana/kamali jika bangunan tersebut di huni oleh pejabat kerajaan/kesultanan, dengan menambahkan tiang penyangga di setiap sisi bangunan, berfungsi konstruksi yang disebut kambero (kipas), lengkaplah di sebut kamali karena di sebut banua tada kambero, inilah yang membedakannya dengan rumah masyarakat biasa yang cukup disebut dengan banua tada.
  Satu hal yang menarik pada rumah pejabat kerajaan/kesultanan dengan masyarakat biasa adalah peninggian lantai rumah yang berbeda-beda, peninggian lantai setiap ruangan ini merupakan pola awal konstruksi yang sudah menjadi aturan pokok jika ingin membangun sebuah rumah di Buton. Ruangan semakin kebelakang semakin tinggi sama dengan badan perahu antara haluan dan buritan atau posisi sujud dalam shalatnya seorang Islam. Sedangkan pembagiannya tergantung luas dan besar bangunan. Untuk fungsi dapur dan WC harus terpisah dengan induk bangunan, dan susunan lantainya lebih rendah dari lantai bangunan utama. Pada Kamali/Istana Malige bangunan untuk dapur dan WC di bangun terpisah dan hanya di hubungkan oleh satu tangga. Dapur dan WC secara simbolis adalah dunia luar yang keberadaannya jika dianalogikan pada tubuh manusia adalah pembuangan. Tampak bangunan terbagi 3 (tiga) sebagai ciri 3 (tiga) alam kosmologi yakni, alam atas (atap), alam tengah atau badan rumah dan alam bawah atau kaki/kolong. Masing-masing bagian tersebut dapat diselesaikan sendiri-sendiri tetapi satu sama lain dapat membentuk suatu struktur yang kompak dan kuat dimana keseluruhan elemennya saling kait-mengkait dan berdiri diatas tiang-tiang yang menumpu pada pondasi batu alam, dalam bahasa Buton di sebut Sandi.
  Sandi tersebut tidak di tanam, hanya di letakkan begitu saja tanpa perekat. Sandi berfungsi meletakkan tiang bangunan, antara sandi dan tiang bangunan di antarai oleh satu atau dua papan alas yang ukurannya disesuaikan dengan diameter tiang dan sandi. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan bangunan secara keseluruhan. Penggunaan batu alam tersebut bermakna simbol prasejarah dan pemisahan alam (alam dunia dan alam akherat)/ konsep dualisme, walaupun sebenarnya jika ditinjau dari fungsinya lebih bersifat profan.
  Konstruksi lainnya adalah balok penghubung yang harus diketam halus adalah penggambaran budi pekerti orang beriman, sebagai analogi bagi penghuni istana.
  Makna simbolis pada konstruksi Kamali/Istana Malige diantaranya adalah:
  1. Atap yang disusun sebagai analogi susunan atau letaknya posisi kedua tangan dalam shalat, tangan kanan berada di atas tangan kiri. Pada sisi kanan kiri atap terdapat kotak memanjang berfungsi bilik atau gudang. Bentuk kotak tersebut menunjukkan adanya tanggungjawab Sultan terhadap kemaslahatan rakyat.
  2. Balok penghubung yang harus diketam halus adalah penggambaran budi pekertinya orang beriman, sebagai analogi bagi penghuni istana,
  3. Tiang Istana di bagi menjadi 3 (tiga) yang pertama disebut Kabelai (tiang tengah), disimbolkan sebagai ke-Esa-an Tuhan yang pencerminannya diwujudkan dalam pribadi Sultan. Kabelai ditandai dengan adanya kain putih pada ujung bagian atas tiang. Penempatan kain putih harus melalui upacara adat (ritual) karena berfungsi sakral. Berikutnya adalah Tiang Utama sebagai tempat meletakkan tada (penyangga). Bentuk tada melambangkan stratifikasi sosial atau kedudukan pemilik rumah dalam Kerajaan/Kesultanan. Tiang lainnya adalah tiang pembantu, bermakna pelindung, gotong royong dan keterbukaan kepada rakyatnya. Ketiga tiang ini di analogikan pula sebagai simbol kamboru-mboru talu palena, yang maksudnya ditujukan kepada tiga keturunan (Kaomu/kaum) pewaris jabatan penting yakni Tanailandu, Tapi-Tapi dan Kumbewaha.
  4. Tangga dan Pintu mempunyai makna saling melengkapi. Tangga depan berkaitan dengan posisi pintu depan, sebagai arah hadap bangunan yang berorientasi timur-barat bermakna posisi manusia yang sedang shalat. Pemaknaan ini berkaitan dengan perwujudan Sultan sebagai pencerminan Tuhan yang harus di hormati, dan secara simbolis mengingatkan pada perjalanan manusia dari lahir, berkembang dan meninggal dunia. Berbeda dengan tangga dan pintu belakang yang menghadap utara disimbolkan sebagai penghargaan kepada arwah leluhur (nenek moyang/asal-usul).
  5. Lantai yang terbuat dari kayu jati melambangkan status sosial bahwa sultan adalah bangsawan dan melambangkan pribadi sultan yang selalu tenang dalam menghadapi persoalan.
  6. Dinding sebagai penutup atau batas visual maupun akuistis melambangkan kerahasian ibarat alam kehidupan dan alam kematian. Dinding dipasang rapat sebagai upaya untuk mengokohkan dan prinsip Islam pada diri Sultan sebagai khalifah.
  7. Jendela (bhalo-bhalo bamba) berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Pada bagian atasnya terdapat bentuk hiasan balok melintang member kesan adanya pengaruh Islam yang mendalam. Begitu pula pada bagian jendela lain yang menyerupai kubah. dll
  Makna simbolis pada Dekorasi Kamali/Istana Malige terbagi dua yakni yang berbentuk hiasan flora dan fauna, diantaranya adalah:
  1. Nenas merupakan simbol kesejahteraan yang ditumbuhkan dari rakyat. Secara umum simbol ini menyiratkan bahwa masyarakat Buton agar mempunyai sifat seperti nenas, yang walaupun penuh duri dan berkulit tebal tetapi rasanya manis.
  2. Bosu-bosu adalah buah pohon Butun (baringtonia asiatica) mrupakan simbol keselamatan, keteguhan dan kebahagiaan yang telah mengakar sejak masa pra-Islam. Pada pemaknaan yang lain sesuai arti bahasa daerahnya bosu-bosu adalah tempat air menuju pada perlambangan kesucian mengingat sifat air yang suci.
  3. Ake merupakan hiasan yang bentuknya seperti patra (daun). Pada Istana Malige Ake dimaksudkan sebagai wujud kesempurnaan dan lambang bersatunya antara Sultan (manusia) dengan Khalik (Tuhan). Konsepsi ini banyak dikenal pada ajaran tasawuf, khususnya Wahdatul Wujud.
  4. Kamba/kembang yang berbentuk kelopak teratai melambangkan kesucian. Karena bentuknya yang mirip pula matahari, orang Buton biasa pula menyebutnya lambang Suryanullah (surya=matahari, nullah=Allah). Bentuk ini adalah tempat digambarkannya Kala pada masa klasik, dan merupakan pengembangan Sinar Majapahit pada masa Pra Islam di Buton,
  5. Terdapatnya Naga pada bumbungan Atap, melambangkan kekuasaan, dan pemerintahan. Naga adalah Binatang Mitos yang berada di Langit, bukan muncul dari dalam Bumi. Keberadaan Naga mengisahkan pula asal-usul bangsa Wolio yang di yakini datang dari daratan Cina.
  6. Terdapatnya Tempayan berlambangkan kesucian. Tempayan ini mutlak harus ada di setiap bangunan kamali maupun rumah rakyat biasa. dll
  Kamali/Istana Malige dalam penataan struktur bangunannya, didasari oleh konsep kosmologis sebagai wujud keseimbangan alam dan manusia. Disisi lain keberadaannya merupakan media penyampaian untuk memahami kehidupan masyarakat pada jamannya (kesultanan) dan sebagai alat komunikasi dalam memahami bentuk struktur masyarakat, status sosial, ideologi dan gambaran struktur pemerintahan yang dapat dipelajari melalui pemaknaan lambang-lambang, simbol maupun ragam hiasnya secara detail.
  Sangat disayangkan jika keberadaan bangunan maupun pemaknaan simbol tersebut cenderung di abaikan, contoh kasus adalah banyaknya bangunan rumah/gedung permanen (batu dan semen) di lokasi Situs Benteng Keraton Buton dan situs benteng lainnya di daerah ini yang jelas menyalahi konsep pelestarian. Kasus lain adalah keberadaan dari replika rumah adat Malige di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, menyalahi citra/image, karena bangunan tersebut telah di padukan dengan rumah etnis lain selain Buton, yang seharusnya di bangun secara terpisah agar Identitas dan keragaman khasanah rumah adat tradisional di Sulawesi Tenggara itu semakin jelas bukan malah samar-samar. Kasus lain yang lebih aneh adalah peng-karakter-an simbol Naga di Pantai Kamali Kota Bau-Bau, yang seharusnya Naga merupakan simbol binatang langit, bukan simbol binatang bumi.
  Mari kita semua membuka jendela hati, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai dan kearifan budaya lokal, terutama dalam pemaknaan simbolis, baik itu lambang maupun ragam hias, sebagai karya monumental para leluhur yang masih tetap mengawasi tindak tanduk anak cucunya di dunia. Satu hal yang perlu kita ingat bersama bahwa “sesungguhnya manusialah satu-satunya mahluk yang dapat dibunuh dengan sebuah lambang (simbol)” (by Leslie White). Jadi, berhati-hatilah dengan sebuah simbol.

 5. orangbuton said

  Yth. Saudaraku La Ode Ali Ahmad

  Terima kasih atas sumbangan tulisannya.
  Kesemuanya ini kita lakukan semata-mata hanya untuk tetap dapat melestarikan kebesaran kebudayaan Buton masa lalu, sekarang dan akan datang dengan cara mengeksplorasi serpihan-serpihan yang telah rusak di makan zaman dan syukur-syukur jika kita membuatnya dapat tumbuh dan berkembang lagi sehingga dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi pengembangan budaya bangsa Indonesia.

 6. Alex said

  Saya sangat tertarik dengan crita syekh abd wahid dan imam fathani.
  Kepada sdr Oellaode, apakah benar imam fathani saja yang meninggal di bau-bau atau syekh abd wahid juga ?

  Apakah benar beliau meninggal tanpa diketahui masyarakat ? Ada petunjuk entah imam fathani atau syekh abd wahid, sepertinya makamnya di dekat muara sungai di bau2 ada rumah diatas bukit ?

  Kalau sdr punya info ttg hal tsb, saya ingin kita komunikasi lagi ok ?

  Sdr Haris, kalau anda tidak paham ttg tulisan2 yang ada disini, sebaiknya jangan berkomentar ……mungkin ini bukan forum untuk sdr haris.

 7. zoel said

  saya ingin bertanya: 1.apakah sayyid jamaluddin al-kubra pernah menikah di buton dan mempunyai ketuturunan di buton dan julukan beliau ditanah buton apa?? yang ke-2. julukan syekh abdul wahid ditanah buton apa ??? mohon petunjuknya…..

 8. Oellaode said

  Buat Sdr Alex…informasi yang sy terima bahwasanya Beliau kembali ke Buton dengan maksud melepaskan diri dr ikatan duniawi…itulah sebabnya Beliau tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat pada masa itu…

  Kalau anda ingin komunikasi, maka saya akan dengan senang hati menerimanya baik lewat email (oellaode@ymail.com) atau lewat situs pertemanan FB.

 9. Masya Allah artikel yang anda tulis… dan klo bs anda carikan silsilah Syekh abdul wahid yg sampai pada Rosulullah….. karena sy yakin beliau adalah salah satu Dzuriyat Nabi.. trima kasih…

 10. Syaidi Gunu said

  Assalamu alaikum wr wb.

  Memahami sejarah masuknya Islam di negeri Al Buthuuni tidak hanya dilihat dalam kacamata lahiriah akan tetapi harus dilihat dalam kaca mata batiniah. Syekh Abd Wahid bukan datang mengislamkan neg. Buthuuni akan tetapi atas perintah Sultan Rum dan Syarif Mekkah untuk merubah bentuk Negara dari Kerajaan ke Sultanan. Sejak terbentuk Kerajaan Buthuuni yang diperintah oleh Wa Ka Ka sudah Islam. Dalam pidato pengangkatannya Wa Ka Ka mengatakan: ” Kul rabbi maa abdi. Kul abdi maa rabbi. Kul rabbi maa abdi wahidun.” Jika sy Raja siapa rakyatku. Jika saya rakyat siapa Rajaku. Raja dan rakyat satu. Proses perjalanan ke islaman Buthuuni harus dianalis berdasarkan murtabat tujuh, yaitu : Proses Alam Arwah, Alam Misal, Alam Ajsam dan Alam Insan.

 11. daru said

  apa arti wangi2,kaledupa,tomia ,binongko dalam bahasa dan sejarah buton…thanks…

 12. Ahmad habibi said

  dimana makamnya???

 13. Wah, tambah tertarik saya’ untuk mengulas dan mencari tau, tentang Buton ini (dan mw cri tw tetang tempat aq tinggal (lapandewa kaindea) yang nama ya bnyk , ada d wakatobi, dan sbgx. .

 14. Oya, tolong saya’ jelaskan tentang makna dan arti kata dari:
  LAPANDEWA KAINDEA, TAMBUNALOKO, BURANGASI, dan SESEMPA.
  Dan 1 lagi peranan desa2 ini dalam sistem pertahanan pada masa kesultanan dulu, tolangx jelaskan. Saya sangat mengharapkn balas dan penjelasan anda. Trims

 15. Sangat bgs. . . Tapi kalau bisa. Sejarah awalnya. Jg dant. Seperti siapa yg pertama kali ke buton ini? Cnthx. Atau apa peranan matano’soromba lapandewa kaindea?

 16. Alex said

  Saya hanya tertarik pada cerita diatas bahwa Kalensusu sudah Islam masyarakatnya saat itu…dimana saya peroleh sumber resminya ?

 17. arif berdarah Lapandewa tambunaloko said

  arif buru.

  didalam wilayah lapandewa tidak ada yang namax kaindea…kaindea hanya sebagai wilayah desa didalam lingkungan pusat kebesaran budaya buton yaitu Tambunaloko…….pelajari dulu awal berdirinya kerajaan buton…..dimana kedudukan tambunaloko dari awal berdiri kerajaan buton hingga kesultanan wolio……

 18. arto said

  kita sebagai generasi penerus tentunya sejarah merupakan pemersatu untuk meningkatka negeri yang kita cintai

 19. la umara putra lapandewa rongi said

  Bismillah…. Tabea….. buat saudaraku arif berdarah lapandewa Tambunaloko…..menurut buku DArul butuuny ADAT DAN SEJARAHNYA….karya ABDUL MULKU ZAHARI 1980….. LAPANDEWA itu terdiri atas beberapa kampung/ desa: 1. Rongi (dlm wilayah kec. sampolawa)… 2. kaindea ( dlm wilayah Kec. Lapandewa)… 3 sempa2 (dlm wilayah kec. lapandewa)….4. tambunaloko ( dlm wilayah kec.lapandewa)….dan 5. kaongke-ongkea (dlm wilayah kecamatan pasarwajo)…. sejak awal berdirinya kerajaan/ kesultanan BUTON dengan ibukotanya WOLIO…. lapandewa itu tetap 5 kampung tersebut saudara….

 20. Khalik Alidrus Abinyazahra said

  saya ingin memulai komentar saya dengan ucapan salam kenal buat semua, saudara(i) sesama orang Buton….. memang menarik bila kita bicara mengenai Syaikh Abdul Wahid ini… ada yg bilang dia dari semenanjung melayu, ada juga yg bilang dia dari arab (timur tengah) dan lain2, ada banyak sekali versi & kontroversi mengenai beliau (Abdul Wahid).. tetapi disi saya ingin bercerita sedikit pengalaman yg saya alami sendiri beberapa bulan lalu. saya pernah hadir pada suatu pertemuan para Habaib se-dunia di Jakarta (Rabitthah alawiyah) beberapa bulan lalu,,,, sebagai orang Buton tentu saya sangat ingin tahu benarkah literatur tentang Islam Buton yg saya baca dari para penulis sejarah buton dan Peng-Islaman Buton, apalagi konon katanya di Rabitthah itu tertulis jelas siapa2 saja para Habaib, Syaikh yg datang dari Arab khususnya yg masih memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW, nah sebagai orang buton yg juga berdasarkan kisah turun temurun dari kakek, nenek sampai kedua orang tua saya diceritakan bahwa kami juga adalah keturunan dari Syaikh Abdul Wahid (cerita turun temurun) dan berdasarkan kisah itu juga disebutkan bahwa Syaikh Abdul Wahid Juga adlh salah satu keturunan Al-Baqir, maka saya beranikan diri utk hadir pada acara tersebut untuk memastikan kebenaran cerita itu atau minimal utk mengetahui benarkah Syaikh Abdul Wahid itu adlh keturunan dari Rasulullah SAW, karena jika benar maka pastilah ada nama beliau tertulis dalam Rabitthah Alawiyah. singkat cerita dalam pertemuan itu saya bertemu dengan seorang pengurus Rabitthah yg namanya, Sayyid Nur Abdullah Su’uf Bin Najam Al-Habsyi…. kepada beliau saya bertanya “Bib, apakah benar disini tertulis semua para Habaib / Syaikh yg datang dari Arab ke Indonesia” beliau menjawab “Iya benar kenapa emang” saya lanjutkan bertanya, “begini bib, saya ini orang Buton, saya mau mencari tau apakah benar Syaikh Abdul Wahid adlh seorang Habaib yg datang dari Arab, karena menurut cerita turun temurun keluarga kami bahwa beliau adlh termasuk Habaib, mohon informasinya Bib” beliau menjawab, “menurut orangtuamu tahun berapa beliau masuk indonesia” saya jawab “kalau orang tua saya tdk tau Bib, tapi kalau dari buku yg saya baca sekitar tahun 1500 an lah Bib” lalu beliau buru” memanggil seorang anak muda, “tolong kamu cek sekitar tahun 1500 an itu ada ngga’ Syaikh dari Arab yg datang namanya Syaikh Abdul Wahid” lalu saya diajak oleh anak muda itu utk keruang data, tdk berapa lama saya diberitahu, kalau nama Syaikh Abdul Wahid Itu didata kami datangnya sekitar pertengahan Abad 14 bersama 2 orang lainnya namanya Syekh Jalaluddin dan Syaikh Hanafi” saya terus bertanya kalau begitu dia Habaib juga kan, anak muda itu menjawab iya, lalu saya kembali menemui habib tadi, saya katakan, “menurut data disini dia datang sekitar tahun 1400 an Bib, lalu anak muda tadi menjelaskan data yg diceknya tadi, kemudian saya disuruh tunggu sebentar karena beliau mau mengambil sebuah buku yg ternyata isinya adalah buku silsilah. disitu juga tertulis nama Syaikh Abdul Wahid dari garis keturunan Husain, tetapi tahun datangnya sekitar akhir abad 14…… saya bertanya syaikh abdul wahid itu proses kedatangannya bagaimana..?? menurut Habib Al-Habsyi, dia adalah salah satu Ulama Syi’ah Hadra Maut, karena pada saat itu terjadi percekcokan antara Sunni dan Syi’ah (tapi saya bukan penganut syi’ah lo), maka oleh beberapa sahabatnya dia di ajak pergi meninggalkan Hadra Maut, karna di Hadra Maut Sunni lebih Mayoritas, beliau bersama beberapa orang kawan lalu pergi ke Persia, konon disitulah beliau mendapat mimpi utk pergi meninggalkan Timur Tengah, setelah terbangun beliau berpikir mau kemana lagi kalau hrus tinggalkan jazirh arab, bersambung……

 21. Khalik Alidrus Abinyazahra said

  beberapa hari kemudian bermimpi lagi & desakan utk segera pergi meninggalkan tanah Arab sangat kuat….. akhirnya beliau beserta rombongan dengan menumpang perahu layar pergilah meninggalkan tanah Arab,,,, setelah beberapa minggu lamanya mereka terdampar di sebuah pulau sekitar Afrika….. tapi karena mereka tdk menemui kehidupan disana akhirnya perahupun kembali dilayarkan…. memakan waktu berbulan lamanya (entah berapa bulan) tibalah Syaikh Abdul Wahid dan rombongan di sebuah pulau yg menurut kisah Habib Al Habsyi pulau itu adlh Pulau sumatera. setibanya disana beliau beserta rombongan bergegaslah menuju daratan,,, lalu mereka sampai disebuah tempat yang bernama “Pariaman” disitulah mereka menetap…..konon beberapa dari mereka ada yg menikah dan menetap di Pariaman…… termasuk Syaikh Abdul Wahid juga sempat menikahi perempuan disana dan memiliki 3 orang anak, (sayangnya saya tdk sempat bertemu dengan keturunan beliau pada forum itu), nah setelah beberapa tahun lamanya, beliau bermimpi lagi utk mendatangi sebuah pulau yg lagi2 menurut Habib Al-Habsyi, pulau itu bernama pulau Fhuton, atas persetujuan Isteri Beliau, pergilah Beliau bersama 2 orang rombongan yg masih muda (syaikh Jalaluddin & Syaikh Hanafi), tetapi didalam perjalanannya Abdul Wahid terpisah dengan kedua anak muda itu…. menurut cerita perahu yg mereka tumpangi dihantam ombak…dan saat itulah kisah tentang abdul wahid itu hilang….

 22. La umara putera rongi lapandewa said

  BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM… TABEA…. trims saudara Khalik atas infox mengenai syaik abdul wahid…. salam kenal…..

 23. La. jarman said

  assalamualaikum tabea saudara2ku yang ada d,tanah wolio, sebelumnya minta maaf atas sejarah buton yang saudara2 jelaskan saya orang buton yang lahir d,negeri orang tanah papua (fak-fak) hanya karna bapak dan mamaku orang asli buton dari burangasih……cuman ingin sampaikan untuk saudara2ku sejarah buton tidak pernah akan habis d,bahas sampai kapanpun cuman bisa jawab semuanya pada waktunya….bukan untuk d,plikasikasikan tentang keturanan dan darah kesultanan …d,dlam sejarah indonesia pun sejarah buton tidak pernah tertulis dalam buku sejarah indonesia karena ompua nenek moyang kita melarang untuk membahas sejarah tanah buton…..(hati-hati umur pendok bahas sejarah tanah buton barakat tanah burangasih barakat tanah wolio barakat muhammad darasullah tabea-tabea stop bahas sudah…..wassalam….

 24. la jono said

  ass.saya juga asli orang burangasi dan yang ingin sampaikan buat saudara2ku adalah tunggu suatu saat nanti buton akan berjaya jadi tidak perlu di perdebatkan yang di butuhkan bagaimana kita bersatu

 25. la miru said

  arif saudaraku, menurut pendapatmu dalam sejarah buton yang ada hanya tambunaloko, tidak ada kaindea, tolong sampaikan warga tambunaloko identitas tambunalokonya harus diakui jangan hanya lapandewa yang diagung-agungkan, sekarang kan warga kita tambunaloko sudah banyak yang tidak mengakui identitas tambunalokonya, kalau kita tanya kamu dari mana dari lapandewa…termasuk nama desanya bukan lagi nama desa lapandewa tambunaloko tapi diganti dengan desa lapandewa. kalau seperti ini sama dengan mencederai sejarah buton…mungkin ada kali tokoh tambunaloko memutar balikan sejarah….

 26. la miru said

  arif tolong dicermati.. dulu saya masih kecil saling mengolok-ngolok temanku dari tambunaloko mengolok sy dengan menyebut kaindea ndea-ndea lapandewa ndewa-ndewa. saya uga mebalasnya tambuloko , loko-loko itu msa kecil, yang kedua sd kaindea pertama tempatnya ada di wunga skrang sd tambunaloko, sd impres lapandewa sekarang ada di kaindea…, sy melihat wilayah kaindea itu luar bisa subur dan besar .andaikan lapandewa ada ditambunaloko wilayah kaindea yang subur dan besar itu bukan kaindea yang miliki tapi tambunaloko….sy mengatakan ini karena saya tidak menginginkan kaindea dan tambunaloko ada perselisihan yang kita inginkan kedamaian karena saya juga kturunan tambunaloko

 27. Bachtiar said

  Wolio dalam bahasa arab artinya rahasia. Jadi percuma membahas sejarah buton , karna sejarah buton itu tersembunyi dan hanya keturunan sultan dan wali yang tau tentang sejarah buton itupun tidak semuanya hanya orang2 pilihan.

 28. wa ode pogo said

  bahtir , bahtiar dalam kamus bahasa arab tidak ada kata “WOLIO” sadarlah sadarlah…..

 29. alun said

  salam buat orang tambunaloko asli arif aq selalu mendukumu

 30. harman al idrus said

  untuk admin,,, silahkan koreksi, bahwa syaikh abdul wahid bukanlah bin syarif sulaiman, tetapi syaikh abdul wahid bin muhammad faqih bin abdullah bin husein bin ali bin muhammad bin ahmad bin husein bin abdullah bin abu bakar al sakran bin abdurrahman assegaf bin muhammad maula al dawilah bin ali bin alwi al faqih bin faqih al muqoddam bin ali bin muhammad sahib mirath bin ali khali al qassam bin alwi bin muhammad bin alwi bin ubaidillah bin ahmad al muhajir bin isa arumi bin muhammad an naqib bin ali ureidhi bin jafar shoddiq bin muhammad al baqir bin ali zainal abidin bin husain bin ali. ini silsilah yg kami pegang secara turun temurun sejak ratusan tahun silam. Wallahu ‘alam bisshowab.

 31. Yusuf Sampari Pobaa said

  Saat ini banyak orang merasa, tetapi jarang memberi rasa. Banyak orang bercerita tentang sejarahnya, tetapi tidak pernah mau mengakui sejarah orang lain yang hebat.

 32. Yusuf Sampari Pobaa said

  Kalau sudara arif berkata bahwa Nama Kaindea tidak ada dalam wilayah Lapandewa, berarti anda harus belajar ulang tentang sejarah.

  Coba Analisa tentang kunjungan dari Dinas Pariwisata Pusat yang ikut dikawal oleh Dinas Pariwisata sul-Sel beberapa saat yang lalu, dimana mereka meneliti tentang keberadaan Benteng Kaindea yang ada di Wilayah Lapandewa dan dalam catatan mereka bahwa Benteng Kaindea di Lapandewa adalah Benteng Tertua.

  Apa makna tertua ?

  Saya setuju dengan komentar Sadara La Miru.

  Saya adalah alumni SDN Kaindea tahun 80-an. Ketika dulu antara Kampung Tambunaloko dan Kampung kaindea masih berada dalam satu desa yakni Desa Lapandewa, kalau saya dan teman-teman pergi di Kampung Tambunaloko, sering kami diolok-olok oleh anak-anak Kampung Tambunaloko dengan olok-olokan ” Miano Kaindea Dhea-dhea, Lapandewa Dhewa-dhewa” dan Kamipun balas dengan olok-olok “Miano tomboloko, koloko-loko”, Dan pada saat itu anak-anak kampung Tambunaloko tidak pernah mengakui dirinya sebagai Lapandewa, melainkan nama Lapandewa menjadi bahasa ejekan buat anak-anak Kampung Kaindea (yakni Lapandewa Dhewa-dhewa)

  Bagaimana dengan sekarang ?

  Kenal dan Paham Sejarah baru bicara tentang sejarah !

  Dan ingat !!! tidak ada orang atau masyarakat yang menghinakan sejarahnya sendiri.

  Yang terbaik adalah Agungkan Sejarahmu dan hargai serta jangan palingkan sejarah orang lain dari kehebatan sejarahnya..

  Saya sangat salut dengan penamaan Desa “Lapandewa Kaindea”.
  Sebab jika kita melihat penamaan Desa dari seluruh rumpun Lapandewa yakni:
  1. Kaindea
  2. Tambunaloko
  3. Rongi.
  4. Kaongke-ongkea, dan
  5. Sempa-sempa,
  Hanya “Kaindea” yang menggunakan nama “Lapandewa Kaindea”.
  Apakah hal ini hanya sekedar nama ?
  Ataukah Leluhur yang menghendakinya ? Tentu sejarah masa depan yang akan menjawabnya.

  Tetapi saya yakin hal itu pertanda bahwa “Lapandewa tidak dapat dipisahan dari Kaindea-Nya dan Kaindea tidak dapat dipisahkan dari Lapandewa-Nya”.

  Sebagai Penutup,

  Ingat pesan orang tua bahwa “Suatu saat Buton akan menceritrakan sejarahnya sendiri”.
  Untuk itu suatu saat pasti akan ketahuan pula siapa yang benar dan siapa yang berpura-pura benar.

 33. Abdurrahim Qaimuddin said

  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
  Entah apakah sejarah sengaja ditutup-tutupi, atau memang tidak sempat di tulis ataupun diceritakan. Sayang sekali banyak generasi bangsawan wolio (Kaomu Wolio) yang hilang identitasnya, padahal jika diundur kebelakang banyak kaomu wolio itu keturunan Bani Hasyim khususnya dari Klan Alawiyin. Ini bukan sekedar candaan tapi benar bahwa kaomu wolio itu hilang identitasnya!!!!
  Wallahualam bishawab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: